MISI DAN VISI

Motto
Usaha Tangga Jaya

Visi
Mewujudkan individu yang terbilang bagi merealisasikan wawasan pendidikan negara

Misi
  1. Melahirkan individu yang cemerlang dan berhemah tinggi melalui permuafakatan dan kerja berpasukan.
  2. Melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan sempurna serta seimbang agar menjadi warganegara yang berguna.
  3. Mengembeleng tenaga guru-guru dan kakitangan sokongan secara optimum untuk mengeluarkan perkhidmatan yang kualiti supaya wawasan negara tercapai
  4. Mewujudkan sekolah yang cantik dan menarik di mana budaya dan iklim persekolahannya boleh menjadi inspirasi dan kemegahan masyarakat tempatan.

Piagam Pelanggan 
  1. Memberi pendidikan yang berkualiti kepada pelajar-pelajar supaya menjadi insan yang cemerlang dn beriman.
  2. Memberi layanan yang mesra dan sentiasa bersedia membantu pelanggan.
  3. Memastikan setiap arahan pejabat, jabatan dan Kementerian Pelajaran dipatuhi dan dilaksanakan dengan cepat dan berkualiti.
  4. Mewujudkan persekitaran yang ceria, bersih dan kondusif terhadap pengajaran dan pembelajaran.
  5. Mewujudkan permuafakatan di kalangan pelajar, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat.